VÅRA ÖVRIGA TJÄNSTER

Ett urval av de tjänster vi erbjuder. Kontakta oss för mer info eller om du vill boka tid.

Bygglovshandlingar

Vi tar fram alla ritningar till ditt bygglov eller husbygge.

  • Bygglovsritningar
  • Konstruktionsritningar
  • Energiberäkningar
  • Tillgänglighetsanpassningar

Lägenhetsbesiktning

En bostadsrättsbesiktning ger en överskådlig bild av skick och eventuella risker eller andra faktorer som kan påverka priset. Besiktningen innebär en okulär besiktning av väggar, golv och installationer i alla våtrum samt kök. Fuktindikering i samtliga våtutrymmen ingår kostnadsfritt i våra lägenhetsbesiktningar.

Överlåtelsebesiktning +Plus

+Plus innehåller en utökad fuktkontroll av dolda riskkonstruktioner, alltså sådana konstruktioner som inte är åtkomliga utan konstruktionsingrepp. Kontroll av dolda riskkonstruktioner med bland annat provhålstagning, fuktmätningar etc. Kontrollen görs exempelvis i vissa typer av väggar, uppreglade eller flytande golv, inredda källare m.m.

Dolda fel försäkring

Varför är det bra att försäkra huset som säljs?

Om köparen upptäcker ett dolt fel i sitt nya hus är det normala att köparen vänder sig direkt till säljaren med sin reklamation. Som säljare måste man då göra upp om ersättning med köparen. Om ni inte är överens kan det leda till en rättsprocess, något som de flesta vill undgå. Är huset besiktat av oss på Woxa AB, försäkras huset som säljs med ”SBR Dolda fel”, vilket minskar risken för framtida tvister och skadeståndskrav.

Läs mer om försäkringen här https://www.sbrförmånsförsäkringar.se/doldafel.html

Termografi

Med hjälp utav värmekamera så kan vi se allt värmeläckage samt fukt på ert hus. Person/djursök med hjälp av värmekamera på drönare. Det kan rädda liv.

Skadeutredning

Skadeutredning kan behövas tex för att utreda mögelskador, rötskador, fuktskador och lukter i ett hus. Syftet med skadeutredningen är att hitta orsaken samt omfattningen av skador. Oftast krävs det ett antal olika fuktkontroller samt konstruktionsingrepp för att säkerhetställa och bedöma skadan. Vi utför skadeutredningar såväl till privatpersoner, fastighetsägare, advokater i samband med rättstvister.

Energideklaration

Deklarationen registreras hos Boverket och syftar till att minska energibehovet i våra byggnader och ge dig en klar bild av husets totala energiprestanda. Denna bedöms utifrån vilket energislag du använder samt i vilken av Sveriges fyra klimatzoner bostaden ligger. Syftet är att lättare kunna jämföra bostäder på ett mer likvärdigt sätt oavsett var i landet du bor, samt premiera mer effektiva och miljövänliga energikällor. Finns det saker att göra för att minska energiprestandan föreslås även förändringar som är lönsamma att utföra och som inte försämrar inomhusmiljön.

Underhållsplan & Statusbesiktning

Underhållsplan är en mer eller mindre detaljerad plan av kommande underhållet för en fastighet. Våra underhållsplaner är ett väldigt bra verktyg för att säkerställa den tekniska och ekonomiska förvaltningen av fastigheten. Kontinuerligt underhåll är viktigt för att undvika större oväntade reparationskostnader i framtiden. Vi utför och upprättar fackmässiga och långsiktiga underhållsplaner åt Brf,- fastighetsägare m.m.

FRÅGOR?

Skicka ett mail till daniel@woxa.se så berättar vi mer vad vi kan göra för just dig.